Duurzame Energie, Lees Alles In De Mega Gids uit 2018

apr 9, 2018 | Duurzame Energie, Energie | 0 Reacties

De mens heeft ontdekt dat de energiebronnen die we nu gebruiken niet voor altijd beschikbaar zullen blijven. Ook is ons onder ogen gekomen dat de manieren van energie opwekken die we nu gebruiken slecht zijn voor het milieu. Dit alles zorgt ervoor dat er steeds meer geld en tijd wordt geïnvesteerd in het vinden van betere en nieuwe duurzame energiebronnen. Maar wat is duurzame energie?

Duurzame energie wordt ook wel groene energie genoemd, aan de andere kant heb je niet duurzame energie en die wordt grijze energie genoemd. U kunt onderscheid maken tussen groene en grijze stroom door te kijken op welke manier u stroom is opgewekt.

Wanneer uw energie wordt opgewekt op een duurzame manier dan is dit gedaan met een energiebron die niet kan opraken een voorbeeld hiervan is windenergie of waterkrachtcentrales.

Duurzame energie vergelijken

Wanneer uw energie op een niet duurzame manier wordt opgewekt dan is dit gedaan met een energiebron die op kan raken een paar voorbeelden van niet-duurzame energiebronnen zijn: aardgas, aardolie en steenkool. Vaak worden deze energiebronnen ook fossiele brandstoffen genoemd.

Soorten duurzame energie

Verder heb je de manier van energieopwekking met kernenergie dit wordt door veel mensen gerekend tot een niet duurzame energieopwekking omdat er veel schadelijk afval vrijkomt bij het opwekken van energie.

Windenergie

De wind wordt al een erg lange tijd gebruikt als een energiebron. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan zeilschip dat de wind gebruikt als energiebron of een windmolen die wind gebruikt om zijn wieken te laten draaien.

Je kunt windenergie ook zien als zonne-energie doordat wind wordt gevormd door de zon die de aarde ongelijk opwarmt.

Biomassa & Bio Energie

Tegenwoordig wordt biomassa of bio-energie steeds vaker gebruikt door energieleveranciers. De duurzame energie die in Nederland geleverd wordt bestaat voornamelijk uit biomassa. De energie die vrijkomt uit biomassa komt meestal in de vorm van warmte. Deze warmte onstaat omdat er organische materialen worden verbrand, vergast of vergist.

Bio duurzame energie opwekken

Om bio-energie op te wekken is er natuurlijk biomassa nodig, dit zijn altijd organische materialen zoals groente, hout, tuinafval, plantaardige olie of mest. Deze vorm van duurzame energie wordt door de overheid gestimuleerd omdat het beschouwt wordt als een duurzame bron van energie.

Toch is er nog geen eenduidige mening over biomassa, kritische mensen kijken naar het risico van verbanding van zware metalen en het ontstaan van rioolslib.

En hoe duurzaam is palmolie als deze verbouwt wordt op akkers die vroeger nog bekend stonden als tropisch regenwoud. Elke soort biomassa heeft natuurlijk eigenschappen die zijn eigen voor en nadelen hebben.

Waterenergie

Energie kan ook worden opgewekt door middel van water energie. Er zijn vele mogelijkheden om met water energie op te wekken door bijvoorbeeld een dam te bouwen waardoor er grote waterreservoirs kunnen worden gemaakt.

Wanneer de massa van al dat water genoeg druk op de dam zet, wordt dit water via gaten vrijgelaten waardoor de stroming ervoor zorgt dat er grote turbines kunnen worden aangedreven die elektriciteit opwekken

Aardwarmte om energie op te wekken

Er bestaan manieren waarmee aardwarmte gebruikt kan worden om duurzame energie op te wekken. Dit verschijnsel wordt ook wel geothermische energie genoemd.

  • Men vindt aardwarmte een duurzame energiebron omdat de aarde vanuit binnen constant warmte creëert waardoor het dus een onuitputtelijke bron is.
  • Een voorbeeld van gebruik van aardwarmte is bijvoorbeeld het gebruik van warm water uit de aarde om gebouwen, huizen en kantoren te verwarmen.
  • Een ander voorbeeld is het gebruik van de hitte uit de aarde om stoom te kunnen generen. Samen met een generator kan deze stoom vervolgens gebruikt worden om elektriciteit op te wekken.

Duurzame energie, waarom?

De noodzaak voor duurzame energie is duidelijk. Om opwarming van de aarde tegen te gaan is er een lagere CO2 uitstoot nodig. Het vervangen van fossiele energiebronnen is daarom een belangrijke pijler op de duurzaamheidsagenda.

Hernieuwbare energie steeds populairder

Hernieuwbare energie wordt dus steeds populairder in de hele wereld. Ongeveer 19% van de totale energieproductie op de wereld was hernieuwbaar.

De helft van deze energie wordt geproduceerd door moderne duurzame energietechnieken. De grootste moderne energietechniek die gebruikt werd was waterkracht, en deze was goed voor 3.8% van de wereldwijde productie

Duurzame energie is kostbaar

Toch is de ontwikkeling van duurzame energie een kostbaar proces. De veiligheidseisen en het dure onderhoud van kerncentrales zijn natuurlijk redenen om volledig over te stappen naar duurzame energie, toch is de omslag naar duurzame energieproductie een enorme stap voor de hele wereld en moeten er nog veel stappen worden gezet.

Zonne-energie

Zonne-energie is zoals de naam al zegt afkomstig van de zon. Zonne-energie bereikt de aarde in warmte en licht.

Samen met windenergie is zonne-energie een van de bekendste vormen van duurzame energie. Er wordt gesproken over duurzame energieopwekking wanneer de warmte of het licht van de zon wordt omgezet in elektriciteit.

Zonlicht omzetten in elektriciteit

Om zonlicht om te zetten in elektriciteit wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen met daarop zonnecellen. Wat is dan precies een zonnecel?
Dat is een elektrische cel die lichtenergie omzet in een vorm van elektriciteit.

Verschillende soorten zonnecellen

Je kan de zonnecellen scheiden in twee verschillende soorten: foto-elektrochemische cellen en fotovoltaïsche cellen. Wil je iets meer weten over de specifieke voor en nadelen van zonnepanelen, klik dan op de link

Zonnepanelen zijn een goede investering in de toekomst, je kunt hiermee flink wat geld besparen, wil je hier meer over lezen? Klik dan snel op de link om er snel over te lezen.

Wat zijn nou fotovoltaïsche cellen

Deze cellen zetten het zonlicht om in elektriciteit. Wanneer er een zonnepaneel wordt gebouwd proberen ze er zoveel mogelijk fotovoltaïsche cellen op aan te brengen, dit zodat er maximaal zonlicht op een bepaald oppervlak valt dit zonlicht kan dan weer omgezet worden in elektriciteit.

Wat zijn foto-elektrochemische cellen?

Foto-elektrochemische cellen zetten zonlicht om in chemische energie, dus niet direct in elektriciteit. Het omzetten van zonlicht in chemische energie brengt een voordeel met zich mee namelijk dat deze soort energie een stuk gemakkelijker opgeslagen kan worden. Maar in de praktijk worden fotovoltaïsche cellen vaker gebruikt dan foto-elektrochemische cellen

 

Handige & leuke Video’s

Lagere inkomens zijn weer de pineut door het klimaatbeleid

Als je de politiek volgt, dan heb je het vast meegekregen. Het nieuwe klimaatbeleid ook wel energietransitie genoemd, allemaal leuk zo’n klimaatbeleid, maar wat betekent het nou eigenlijk en wat zijn de gevolgen? Dit is wat we je gaan vertellen in dit artikel. Lees...

Ook Facebook kiest voor Duurzame Energie!

Wie kent het niet, het social media platform van Facebook, Mark Zuckerberg en hun grote invloed in de social media. Facebook is al jaren een grote naam binnen de community van social media. Nu dat Facebook een groot gerenommeerd bedrijf is, wat zelfs gevestigd is op...

Wat is dat nou, een slimme meter?

We horen het steeds vaker terugkomen, de slimme meter. Vele vragen zich vandaag de dag nog steeds af wat dit dan precies inhoudt, men denkt vaak dat het een normale thermostaat is. Het heeft veel gelijkenissen maar toch zijn er wat zaken die je op een normale...

Bezorgdheid gasgebruikers uit Groningen over kosten duurzame bronnen

Verschillende grote bedrijven uit Groningen die gebruik maken van het gas wat daar uit de grond komt maken zich zorgen om de kosten die het overstappen op alternatieven energiebronnen met zich meebrengt. Uit verschillende verhalen blijkt dat het hierbij vooral gaat om...

Voordelen & Nadelen Groene Energie

Je hoort het steeds vaker voorbij komen, groene stroom. Wat houdt het nou precies in en wat zijn de voordelen ervan? Het zijn vragen die bij veel mensen wel is in hun hoofd blijven hangen. Het is niet slecht voor het milieu en voor de wereld, dat is vaak het enigste...

De energietransitie is in volle gang en we moeten van het gas af!

De energietransitie is in volle gang want Nederland wil in 2050 volledig CO2 neutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de energiemarkt want we zullen met zijn allen van het bekende gas afkomen. Er worden direct maatregelen getroffen want binnenkort mag er geen...